ActivitesActivites we do.

પ્રતિનિધિ ઓ ની યાદી

પ્રતિનિધિ ઓ ના નામ સમય ગાળો
1 સુ.શ્રી સરલાદેવી સારાભાઈ 1946 - 1964
2 સુ.શ્રી હેમલતાબેન હેગિસ્ટે 1964 - 1970
3 સુ.શ્રી રમાબેન ઝવેરી 1970 - 1983
4 સુ.શ્રી પુષ્પાબેન મહેતા 1983 - 1993
5 સુ.શ્રી જયાબેન શાહ 1993 - 1995
6 સુ.શ્રી મનોરમાબેન ઠાકર 1995 - 2002
7 સુ.શ્રી પ્રતિમાબેન પંડ્યા 2002 - 2015
8 સુ.શ્રી દિપીકાબેન રાવલ 2015 - 2016
9 સુ.શ્રી ઉષાબેન પંડિત 2016--

Contact UsGet in touch with us.